top of page
banner_offer_8-Step_v2.png
Voice of the customer  - Kundens röst

Voice of the customer är mycket mer än bara ett verktyg för att göra marknadsundersökningar.

 

En väl utformad VoC:

  • bygger en kundorienterad företagskultur

  • stärker relationen med kunderna

  • säkrar unik kunskap om kundernas behov

  • gör er till en kunskaps- och faktadriven organisation.

​​

Att uppnå ovanstående mål har en dramatisk inverkan på kundvärde, lönsamhet och tillväxt.

 

En studie gjord av Aberdeen-gruppen visade att företag som implementerat VoC hade 10 gånger högre tillväxt jämfört med genomsnittet. 

Läs mer om hur du kan använda Voice of the customer till att driva framgång.

 

​​

 

Kundensröst - Voice of the customer

Kundbehov utan en tydlig koppling till kundvärde är inga behov, enbart villospår.

 

Traditionella marknadsundersökningar levererar inte ett tydligt resultat för hur man skall öka kundvärdet. Dessa ger därför ett svagt bidrag till ökad lönsamhet och tillväxt.

 

Följ vår gratisutbildning i Voice of the customer!

Per_Lindstedt.JPG
pratbubbla.png

Let's together turn

customer value into a

concrete and practical

tool to drive your

success!

bottom of page